Projekt Near Job

Erhvervsuddannelse på arbejdspladsen

Arbejdsprøvning for borgere med særlige behov på arbejdsmarkedet

Leonardo da Vinci Programmet, Pilot Projekt

 

  

Projektet Near Job sigter på at udvikle nye metoder til at tilgodese såvel unge med særlige behov som virksomhedernes behov i forbindelse med kompetencegivende arbejdsprøvningsforløb. Gennem nytænkning og aktiv deltagelse af alle berørte parter kan målgruppens erhvervsmuligheder bedres til gavn for dem selv og samfundet som helhed

Se projektbeskrivelse og nyhedsbrev 1 her:klik

Se nyhedsbrev 2 her: klik

Se nyhedsbrev 3 her: klik

Projektansvarlig organisation:

Landsforeningen Ligeværd

For yderligere information kontakt:

Jens Ole Jørgensen tlf. tlf. 8620 857 eller e mail jensole@ligevaerd.dk

Design by mouseketeers