Om Ligeværd

Foreningsfællesskabet Ligeværd er et fællesskab dannet af 6 organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, arbejds-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov.

Foreningsfællesskabets samarbejdsaftale kan ses her.

 

Baggrunden for oprettelsen af fællesskabet og det fælles sekretariat er ønsket om at koordinere de tilsluttede organisationers indsats for at forbedre uddannelses-, beskæftigelses-, bolig-, og fritidstilbuddene til børn, unge og voksne med særlige behov samt at søge disse bestræbelser fremmet via en samordnet administrativ indsats i et fælles sekretariat.

Herudover er der enighed om, at samarbejdet skal have det formål: - at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, sociale, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder samt at medvirke til, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte.

 Fællesskabets reviderede regnskab for 2010 kan rekvireres hos Lena Donkjær Andreasen på lena@ligevaerd.dk

De seks tilsluttede organisationer er:

Landsforeningen Ligeværd

Unge for Ligeværd (UFL)

Skolesammenslutningen Ligeværd (SL)

Foreningen af Uddannelsessteder Ligeværd (FUS)

Bo- og Udviklingsfonden for borgere med Særlige behov (B-U-S)

Netværket Den Helhedsorienterede Indsats (DHI)

 

Derudover udpeger Ligeværd 3 medlemmer til bestyrelsen af Helvegs Fond.

 

 

  

nyhedsbrev 
Klik for at læse nyhedsbrevet online eller få nyhedsbrevet sendt direkte

ved at udfylde nedenstående.

Indtast din e-mail:

Medlemsorganisationer

Læs her om de seks medlemsorganisationer

Se alle medlemmer

 

arrangementer

Brug arrangementskalenderen til at holde dig orienteret om møder og kurser.

Se alle arrangementer her

Design by mouseketeers