Uddannelse

Unge med særlige behov kan deltage i undervisning på institutioner, der er medlem af Foreningsfællesskabet Ligeværd. De har alle fokus på denne gruppe af unge. Nogle institutioner har enkelte pladser til målgruppen, andre har udelukkende elever med særlige behov som målgruppe. I Foreningsfællesskabet Ligeværd er der både institutioner, som arbejder efter lovgivning fra Undervisningsministeriet - dem kalder vi for skoler, og institutioner som arbejder efter anden lovgivning. Sidstnævnte kalder vi uddannelsessteder.

 

Unge med særlige behov kan eventuelt også

- tage dele af en erhversuddannelse (EUD)

- tage en erhvervsgrunduddannelse (EGU)

- tage en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

- få hjælp gennem specialpædagogisk støtte

- have glæde af en it-rygsæk

 

Du kan læse mere udførligt om disse muligheder ved at se i vores uddannelseskatalog. Du skal være opmærksom på, at uddannelseskataloget er udgivet april 2008, hvorfor listen over skoler og uddannelsessteder, der er medlem af Foreningsfællesskabet Ligeværd, kan være blevet uaktuel. Listen på denne hjemmeside bliver til stadighed opdateret.

 

 

 

uddannelseskatalog

Download hele uddannelses-
kataloget her

 

For at læse kataloget, skal du have Adobe Reader installeret.
Hent programmet her

 

Design by mouseketeers