Landsforeningen Ligeværd

Foreningen henvender sig til alle – forældre, familiemedlemmer, professionelle og andre med interesse for foreningens formål: ” - at fremme ligeværdigheden i alle livets forhold for medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Foreningen arbejder for, at samfundet rummer ligeværdige muligheder for den enkelte”. Medlem er enhver, der tilslutter sig ovenstående formål og yder kontingent til foreningen. Landsforeningen koncentrerer indsatsen om den lokale og regionale udvikling, og herunder ikke mindst den lokale befolknings engagement, hvad enten den bunder i en familiemæssig situation eller i en almindelig interesse og respekt for sagen i forhold til at ville fremme forholdene for borgere med handicap. Landsforeningen er organiseret i lokaleforeninger, som har frie hænder til at vælge forskellige veje frem mod ligeværd for borgere med særlige behov. Landsforeningen og dens budskaber skal være synlige, og for at opnå dette, koncentrerer man sig om 3 -5 årlige mærkesager med klare budskaber. I 2013 - 2014 er mærkesagerne forsørgelse for borgere med handicap, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jobskabelse og fritid.

Design by mouseketeers