Målgrupper

Foreningsfællesskabets overordnede målgruppe er børn, unge og voksne med særlige behov. Tidligere blev de ofte benævnt ”sent udviklede”. Målgruppen er karakteriseret ved, at de har vanskeligt ved at honorere de krav, der stilles i vores uddannelsesinstitutioner fra folkeskolen til øvrige tilbud. De har generelt boglige vanskeligheder, indlærings- og/eller funktionsmæssige vanskeligheder.

Dermed er fællesskabets målgruppe også forældre, der ofte behøver støtte til at være gode hjælpere for deres børn, og som også selv kan tilhøre målgruppen. Der kan også være tale om søskende, der ønsker at være medlem af en interesseorganisation og yde en indsats.

Endelig er også en del ”fagfolk” medlemmer. De arbejder ofte med målgruppen på en eller anden måde.

De enkelte organisationer i Foreningsfællesskabet Ligeværd har mere specifikke målgrupper, idet

- Landsforeningen Ligeværd har fokus på forældre og fagfolk

- Unge for Ligeværd har fokus på de unge selv

- Bo- og Udviklingsfonden har fokus på de boligsøgende med særlige behov

- Netværket Den Helhedsorienterede Indsats har fokus på en bred vifte af institutioner, som arbejder inden for området

- Sammenslutningen af skoler har fokus på skoler under lovgivning fra Undervisningsministeriet, og som tilbyder uddannelse til målgruppen

-  Foreningen af Uddannelsessteder har fokus på uddannelsessteder, der arbejder uden for Undervisningsministeriets regi og med unge med særlige behov

 

Design by mouseketeers