Sekretariatet

 

Sekretariatet består dels af konsulenter og projektmedarbejdere tilknyttede medlemsorganisationer og dels af administrativt personale samt en informationsmedarbejder og sekretariatschef.

Konsulenterne og projektmedarbejderne koncentrerer primært deres indsats hos medlemsorganisationerne, men danner også et internt netværk, som støtter og udveksler viden med hinanden.

Det administrative personale varetager både den økonomiske og medlemsmæssige administration for alle 6 medlemsorganisationer.

 

Esben L. Kullberg, sekretariatschef

Mobil: 2497 2718

Lena Donkjær Andreasen, Souschef i Ligeværd og konsulent for Unge for Ligeværd

Mobil: 2699 0377

Jens Thygesen, konsulent

Mobil: 2096 1539

Lene Laursen, bogholderi- og regnskabsassistent

Mobil: 2085 8910

Peter Christensen, kommunikationsmedarbejder

Mobil: 2159 0658

Mette Davidsen, Udviklingskonsulent i UFL og projektleder for Digisafe

Mobil: 2234 3113

Julie Fabian, socialfaglig konsulent for Landsforeningen Ligeværd

Mobil: 2036 8009

 

Mette Jessen, projektleder for  Forældrekurser og netværk

Mobil: 2224 4778

 Sofie Olesen, kontormedhjælp for Foreningsfællesskabet

Mobil: 2084 5715

 Thomas Halkjær, kontorelev for Foreningsfællesskabet

Mobil: 2069 0850

 

    

 

 

 

Design by mouseketeers