Boliger for borgere med særlige behov

Hvilket vil sige, boliger til borgere med f.eks. indlæringsvanskeligheder, sent udviklede, autister, mennesker med ADHD, mentale og sociale funktionsnedsættelser, psykisk syge, socialt utilpassede mv. i alderen fra 18 år. For de fleste mennesker betyder boligen meget for deres velbefindende. Boligen fungerer ikke kun som den praktiske ydre ramme for daglige gøremål, men er for mange den helt grundlæggende ramme for tryghed, tilhørsforhold og identitet.

For mennesker med særlige behov har det derfor ekstra stor betydning, at boligen passer til netop deres livsvilkår – de har ofte svært ved selv at skabe de sociale netværk, og risikoen for ensomhed og isolation kan derfor være stor, hvis boligen og dens omgivelser ikke er optimale.
 

Hvad er en bolig - hvad er et hjem?

Et hjem skal, ud over at være de praktiske rammer, også kunne skabe tryghed, give identitet, være en base/værn og i mange sammenhænge et stabilt værested. Derfor er det vigtigt at gøre sig nogle helt grundlæggende overvejelser - kan man f.eks. bo alene? Skal det være i et fællesskab? Skal det være tæt på ens nuværende hjem? osv.osv. Samtidig ændrer kravene til ”den perfekte bolig” sig i takt med, at livsvilkårene ændrer sig – f.eks. fra ungdomshybel til mulighed for at bo som par eller familie. Derfor er det vigtigt at holde sig for øje, at boliger for borgere med særlige behov ikke er en statisk størrelse: Er vedkommende først boligplaceret, er der ikke nødvendigvis fundet en varig løsning.
 

De almene boligforeninger kan tilbyde ledige lejligheder rundt om i landet. Et medlemskab af en boligforening har den fordel for den enkelte, at der efter en periode kan flyttes internt. De fleste boligforeninger har gode tilbud til sine beboere, uanset hvordan og hvorfor deres boligønsker har udviklet sig. Derfor har BUS i forbindelse med udgivelsen af bokataloget samarbejdet med Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden, om at synliggøre de muligheder, der er i en boligforening - også for borgere med særlige behov.
 

 

Design by mouseketeers