Pjecer

 

Helhed og sammenhæng - afsættet til et godt liv for unge med særlige behov

Helhed og sammenhæng - Afsættet til et godt liv for unge med særlige behov er Ligeværds nyeste publikation. Denne mini-guide er målrettet kommunale embedsmænd og beslutningstagere, som er med til at sætte rammerne for de unges levevilkår, hvad enten det drejer sig om uddannelse, bolig, job eller fritid. Guiden indeholder tips til, hvordan en helhedsorienteret indsats kan skabes, samt flere nyttige web-adresser. Helhed og sammenhæng er gratis.

Pjecen kan downloades som pdf her

Find vej til dine muligheder - Vejviser til unge med særlige behov

En letlæselig pjece - udgivet som indstik i Ligeværds Uddannelseskatalog 2014-2015 - med masser af info om overgangen fra ung til voksen. Brochuren er fyldt med henvisning til brugbare hjemmesider og tips vedr. bolig, uddannelse, arbejde og fritid. Derudover indeholder brochuren det væsentligste informationer om rettigheder og pligter, når man er borgere med særlige behov.

Find vej til dine muligheder kan downloades her

Uddannelseskataloget kan downloades som pdf her 

Til UU-centrene: Fokus på unge med særlige behov

Tilbud om undervisning i forbindelse med kurser og temadage målrettet specialvejledere, specialklasselærere m.fl.

Download brochure her

 

LIGEVÆRD

Foreningsfællesskabet Ligeværds brochure hvor du kan læse om alle medlemsorganisationerne og aktiviteterne i Ligeværd

Du kan downloade pjecen her

 

Landsforeningen Ligeværd

Præsentation af Landsforeningen med dens formål og målsætning. Pjecen kan også fungere som indmeldelsesblanket.

 

Netværket Den helhedsorienterede indsats

Pjecen præsenterer netværket og projektet med at danne netværk, og forankre tankerne bag Den Helhedsorienterede Indsats for unge med særlige behov.

 

Unge for Ligeværd

Pjecen om foreningen, dens formål og aktiviteter. Den kan også fungerer som indmeldelsesblanket.

 

Boliger til borgere med særlige behov

Download pjecerne ved at klikke på nedenstående links:

 

   Vejledningsmateriale for Borgere og pårørende.

 

   Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder.

 

   Vejledningsmateriale for Forvaltninger.

  

 Inklusion i skolerne

alle taler om det - vi gør det! 

Skolesammenslutningen Ligeværd (SL) er en landsdækkende sammenslutning af 50 skoler, der formår at inkludere børn og unge med særlige behov.

Gennem mere end 30 år har SL udviklet en særlig pædagogisk viden og erfaring, der gør det muligt at inkludere. En viden og erfaring, som kan bidrage

til at løse de nutidige inklusionsudfordringer i skolen.

 

SL vil gerne dele ud af deres viden og erfaringer og er klar til at indgå i konstruktiv dialog.

Som start hertil har de udgivet pjecen Deltagelse for alle – også i skolen, som kan rekvireres under Bestil materialer her på hjemmesiden.

 

De står også til rådighed for yderligere dialog i form af f.eks. foredrag, temadage og besøg på SL's skoler.

 

For yderligere information kontakt venligst June Tagmose på telefon 20 48 85 70 eller på email: june@ligevaerd.dk

 

 

 

 

Medlemsorganisationer

Læs her om de seks medlemsorganisationer

Se alle medlemmer

 

Design by mouseketeers