Ligeværd modtager mange henvendelser fra forældre, som ønsker at klage over kommunens afgørelse vedr. den unges STU / USB forløb. Vi har derfor udarbejdet et klageskema, som kan bruges ved indsendelse af klager til  Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Med skemaet følger der instrukser om hvem kan klage, hvad klagen skal indeholde samt hvor klagen skal sendes hen.

Du kan se og downloade skemaet ved at klikke her.

Design by mouseketeers