Netværket – Den Helhedsorienterede Indsats
- Mere end et netværk


Netværket DHI består af private og offentlige virksomheder, faglige organisationer, erhvervsuddannelsessteder, skoler, opholdssteder og andre organisationer, der arbejder med unge med særlige behov. I netværket udvikler vi pædagogiske og socialfaglige metoder, der er rettet mod de unge, der har vanskelige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Netværket udbreder og udveksler erfaringer og indgår i dialog med alle, der ønsker at fremme inklusion og anerkendelse på arbejdsmarkedet af unge med særlige behov. DHI arbejder helhedsorienteret, dvs. at vores udgangspunkt er de unges personlige, sociale og faglige kompetencer, med fokus på job, uddannelse, bolig og fritid.

Vi indgår i projektarbejde med sparring, dialog og udvikling.

Se også DHI's hjemmeside

www.dhinet.dk
 

Medlemskab af DHI
Et medlemskab koster 5.000,- kr. årligt.

Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte eller freelance beskæftigede har mulighed for medlemssskab til 2.000,- kr. årligt.


DHI medlemmer får adgang til et aktivt netværk, der demokratisk ledes af generalforsamling,bestyrelse og en ansat netværksleder, der sikre at der afholdes:

  • Konferencer med fagligt indhold, hvor politikere, erhvervsledere, forskere og andre videnspersoner deltager og diskutere åbent med netværkets medlemmer.
  • Seminarer, hvor særlig viden om f.eks. pædagogik, lovgivning eller erfaringer med konkrete metoder bliver formidlet.
  • Temamøder, med politisk eller fagligt indhold med særlig relevans for medlemmerne.

Ønsker du at vide mere, kontakt DHIs formand Jørgen Christensen på tlf. 22 24 57 23, eller på mail:
jc@buf.kk.dk

Design by mouseketeers