Foreningsfællesskabet Ligeværds øverste organ er Forretningsudvalget, som består af 2 repræsentanter fra hver af de 6 medlemsorganisationer samt formanden, som udpeges af de øvrige medlemmer af udvalget.

 

 

Forretningsudvalget 2015

Formand:

Jørn Lehmann Petersen

Netværket Den Helhedsorienterede Indsats

jlp@rsyd.dk

Claus Tobler Foreningen af Uddannelsessteder Ligeværd

ct@evborris.dk

Solveig Vejen Foreningen af Uddannelsessteder Ligeværd sv@pmu.dk
Bent Mikkelsen Landsforeningen Ligeværd bent.mikkelsen@ru.rm.dk
Harald Nielsen Landsforeningen Ligeværd haraldnielsen@ofir.dk
Jonas Aamand Unge for Ligeværd  
Mette Holm Unge for Ligeværd mette_328@hotmail.com
Jacob Thorning Skolesammenslutningen Ligeværd jt@goed.dk

Nikolaj Schomacker

Skolesammenslutningen Ligeværd ns@waldemarsbo.dk

Næstformand:

Conrad Andreasen

Bo- og udviklingsfonden for borgere med særlige behov ca@pmu.dk
Preben F. Nielsen Netværket Den Helhedsorienterede Indsats  pfn@sde.dk
Jørgen Christensen Netværket Den Helhedsorienterede Indsats

jc@buf.kk.dk

Julie Fabian Medarbejderrepræsentant julie@ligevaerd.dk

 

Design by mouseketeers