Foreningen af uddannelsessteder, Ligeværd (FUS)

FUS en forening af uddannelsessteder, der både varetager målgruppens interesser og uddannelsesstedernes særlige interesser som udbydere af uddannelser til unge med særlige behov.

Hovedopgaverne for FUS – Ligeværd er:

  • at styrke uddannelsesstedernes muligheder for at kunne tilbyde medborgere med særlige behov, de bedst mulige uddannelsestilbud
  • at understøtte udviklingen af den helhedsorienterede indsats
  • at skabe større forståelse for og anerkendelse af målgruppens vilkår
  • at udvikle medarbejdernes faglige kvalifikationer til arbejdet med målgruppen

Der er ca. 50 uddannelsesinstitutioner tilknyttet FUS – Ligeværd.  FUS varetager disse uddannelsessteders interesser, således at det på sigt fortsat er muligt for uddannelsesstederne, at drive kvalificeret helhedsorienteret uddannelse.

FUS – Ligeværd samarbejder med andre institutioner, der tilbyder ungdomsuddannelser med det formål, at skabe forståelse for, at unge med særlige behov skal mødes med den rette pædagogik for at uddannelsesforløb kan lykkes.

se arrangementer

Design by mouseketeers