Gennem snart 3 år har 13 frie kostskoler – alle medlemmer af Skolesammenslutningen Ligeværd – været i gang med projektet ”Almen dannelse på de frie kostskoler”. Projektets formål har været trefoldigt.

Skolerne have behov for at undersøge, beskrevet og vurderet deres pædagogiske praksis. For det andet  ønskede skolerne at formidle deres erfaringer og bidrage til diskussionen om forholdet mellem specialundervisningen og almen pædagogisk praksis. For det tredje ønskede skolerne, at få udfordret deres pædagogiske praksis med henblik på at igangsætte udviklingsprocesser, som sikrer, at skolernes undervisning også i fremtiden vender på hovedet – og pædagogisk rigtigt - til gavn for de unge, der har behov for at danne sig til deres fremtidige liv, som mennesker og borgere.

Det har været lærerigt, spændende og givende. Nu er bogen udkommet, hvor resultaterne af alle anstrengelserne præsenteres for et bredere publikum. Bogen, ”Specialundervisningen på hovedet – almene pædagogiske synspunkter” er udkommet på Klims forlag og kan bestille ved at klikke her.  

Design by mouseketeers