Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Denne ordning, som blev indført i 2003, giver førtidspensionister mere at leve for, når de bliver folkepensionister. Ordningen er frivillig og betales dels af pensionisten selv (1/3 del) og dels af hjemmekommunen (2/3 del). PT. er det lige med en egen betaling på 153 kroner, hvor kommunen betaler 306 kroner pr. måned. Man skal tilmelde sig ordningen hos kommunen. 

Vil du vide mere om SUPP, klik her.
 

Design by mouseketeers