BUS er videnscenter og sparringspartner for blandt andet brugergrupper, interesseorganisationer og myndigheder, som ønsker at etablere boliger for mennesker, der er vanskeligt stillede og har særlige behov.


Gennem informationsindsamling, analysearbejde og vidensformidling inspirerer vi bevilgende myndigheder, organisationer og fonde til at yde en målrettet indsats på de områder, hvor det kan forventes at give den største effekt af de investerede midler.
BUS' opgaver er blandt andet at:

  • Er talerør i boligspørgsmål for borgere med særlige behov og i visse tilfælde også den unges ”eget netværk”.
  • Arbejder for en helhedsorienteret indsats overfor borgere med særlige behov: Bolig, uddannelse arbejde og fritid SKAL hænge sammen for at det lykkes.
  • Giver oplysninger om hvilke boligtilbud, der er på landsplan.
  • Kan hjælpe med at formidle lovgivningsmæssige regler på området.
  • Formidler viden til boligforeningerne vedr. bosætning for borgere med særlige behov.
  • Er sparringspartner overfor kommunerne i forhold til bosætning af borgere med særlige behov.
  • Kan vejlede skoler og uddannelsessteder (tilknyttet Foreningsfælleskabet Ligeværd) i forhold til boligforhold.
  • Samler oplysninger om boligforhold for målgruppen til andre med interesse for emnet.
  • Er en fond, der udarbejder materialer om boligforhold for borgere med særlige behov. 
Design by mouseketeers