Conrad Andreasen, formand
Formand for BUS bestyrelse. Forstander ved PMU-Sindal.

ca@pmu.dk

 

Esben Kullberg

Sekretariatsleder i Ligeværd

esben@ligevaerd.dk
 

Jens Ole Jørgensen

Forstander på produktionshøjskolen Datariet

 

Lars Pedersen

Tidligere konsulent i Ligeværd

Erik Bo Sørensen

Advokat

   

Henvendelser vedrørende BUS arbejde kan rettes til formanden Conrad Andreasen eller til Ligeværds sekretariat.

Aktiviteterne i BUS ligger pt. på stand by, men det politiske arbejde med bosætningsmuligheder for de unge fortsætter for fuld kraft. Bosætningen er et fokuspunkt for Ligeværds arbejde, fordi det er afgørende for, at de unge kan få et selvstændigt liv.

Uddannelse, arbejde og en god bolig, der er til at betale, er hinandens forudsætninger for at sikre unge med særlige behov en indholdsrig og selvstændig fremtid med mulighed for at være en del af fællesskabet.

 

Design by mouseketeers