Repræsentation

Til at varetage skolernes interesser er udpeget:

 

Nikolaj Schomacker, viceforstander Waldemarsbo Efterskole,

Mobil: 2814 4127, ns@waldemarsbo.dk

 

Jacob Thorning, Gødvad Efterskole,

Telefon: 8682 0811, jt@goed.dk

 

Suppleanter til repræsentantskabet:

Thomas Frickmann, forstander, Aabæk Efterskole,

Tlf.: 7462 5063, thomas@aabaek.dk

Repræsentation af skolerne i Foreningsfællesskabet Ligeværd aftales på efterårsmødet for skolerne, som bliver afholdt i forbindelse med Årskonference for skoler og uddannelsessteder. Se nærmere under arrangementer.

Design by mouseketeers