Din lokalforening kan også få indflydelse!

Det lokale byråd har mulighed for at udpege repræsentanter fra handicapgrupperinger uden for Danske Handicaporganisationer (DH), til de lokale handicapråd. På trods af at det i hovedreglen er DH, som udpeger medlemmer til de lokale handicapråd. Landsforeningen Ligeværd er ikke medlem af DH, men har alligevel opnået plads i flere handicapråd landet over. Landsforeningens bestyrelse opfordrer derfor til, at man som lokalforening  søger maksimal lokalpolitisk indflydelse med henblik på evt. repræsentation i det lokale handicapråd.

Se evt. materiale fra DH:

 

 

Se materiale fra DH - Den Gode Praksis

Design by mouseketeers