Hvad er DigiSafe:

DigiSafe er en app og hjemmeside, som indeholder læringsværktøjer til unge med særlige

behov om NemID, Handel på internettet, sociale medier og E-boks. Hvert værktøj er opbygget som et spil fordi læringsspil:

  • skaber et miljø, som kan åbner den unge for læring, fordi spillet ikke taler ind i den traditionelle undervisningssituation, som den unge måske har erfaring med som noget svært.
  • kan motivere til at gentage. Gentagelse er vigtig for at opnå nye kompetencer.
  • aktiverer den unge og er afvekslende.

DigiSafe indeholder en Søg-Hjælp funktion, hvor man via Skype kan få kontakt til en hjælper, der kan støtte den unge i de udfordringer, som de kan møde i den digitale verden og inden for projektets fokusområder. Der er et læringsspil, hvor man øver at finde Digi-Safe kontakten via Skype og ringe op til denne. Søg-hjælp funktionen er både en service til de unge, samt til de personer der støtter de unge i at bruge DigiSafes værktøjer og de udfordringer, de unge møder inden for det digitaliserede offentlige Danmark, handel på nettet og sociale medier.

DigiSafes app og læringsspil er udviklet som en del af udviklingsprojektet DigiSafe, som er et fireårigt Satspulje projekt.

Formålet med udviklingsprojektet DigiSafe er:

  • at styrke unge med særlige behovs digitale medborgerskab.
  • at skabe redskaber til støtte for unge med særlige behovs deltagelse i den digitale verden.
  • at skabe større digital inklusion, også for unge med særlige behov.

Dette gøres gennem konkrete værktøjer og en søg-hjælp funktion.

Projektbeskrivelse:

DigiSafe er et udviklingsprojekt, hvis formål er at give unge med særlige behov adgang til den digitale verden på lige fod med andre borgere. DigiSafe er et virtuelt vejledningsrum, som indeholder læringsværktøjer, hvor unge med særlige behov kan få vejledning om de udfordringer, de kan møde inden for DigiSafes tre fokusområder:

  • Det digitalisede offentlige Danmark
  • Handel på internettet
  • De sociale medier

DigiSafes app og læringsværktøjer er udviklet på baggrund af den store erfaring og viden, som er opbygget i Ligeværd om vejledningen af unge med særlig behov. En udviklingsgruppe bestående af undervisere fra skole og uddannelsessteder, der er medlem af Ligeværd, vejledere fra Unge For Ligeværd samt IT udviklere har bygget DigiSafe i fællesskab.

I testperioderne afprøves designudkast og værktøjer af unge fra Unge For Ligeværd, skoler og uddannelsessteder. Brugerinddragelsen i udviklingsprocessen sikrer, at DigiSafe bliver et produkt, som de unge kan og ønsker at gøre brug af.

Udviklingsfasen afsluttes til august 2016, herefter kan DigiSAfe app’en hentes på App-store og Google Play. På dette tidspunkt vil det også være muligt at kontakte DigiSafe vejleder via Skype.

I perioden fra august 2016 til september 2018 bæres DigiSafes værktøjer og muligheder ud til unge med særlige behov og de ressourcepersoner, som kan støtte dem i at søge at bruge DigiSafe værktøjerne og bliver aktive digitale medborger.

Følg DigiSafe på Facebook.com/digisafeapp og find mere information på www.digisafe.dk eller kontakt projektleder Mette Davidsen på mette@ligeværd.dk

Design by mouseketeers