Ligeværd og GAIA har fået oversat bogen i projektet Count Me In til dansk. den foreligger her til download for skærmlæsning og som printfiler. Bogen er baggrunds-, inspirations- og støttemateriale til ansatte i kulturinstitutioner, der skal varetage tilknytningen af mennesker med særlige behov til institutionen. Den trykte udgave af bogen forefindes kun på engelsk.

Count Me In var et 2-årigt vidensudviklingsprojekt under EU’s Livslang Læringsprogram/Leonardo. Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2014.

Count Me In havde til formål at undersøge muligheder og behov og etablere uddannelse og undervisning af borgere med særligt behov gennem tilknytning til kunst- og kultursektoren.  

Projektet havde deltagerinstitutioner/organisationer fra 5 lande; Spanien, England, Belgien, Sverige og Danmark. Fra Danmark er det GAIA Museum i Randers og Ligeværd.

Bog til skærmlæsning

For- og bagside til print

Indholdssider til print

Design by mouseketeers