Denne vejledning omhandler lov om socialtilsyn og er udarbejdet på baggrund af loven og dens forarbejder samt flere bekendtgørelser. Det drejer sig om følgende lovmateriale m.v.:

Lov om socialtilsyn, lov nr. 608 af 12. juni 2013

Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 med senere ændringer

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23. september 2014 med senere ændringer

Bekendtgørelse om socialtilsyn, bkg. nr. 551 af 28. april 2015

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen, bkg. nr. 1558 af 19. december 2013

Bekendtgørelse om plejefamilier, bkg. nr. 1554 af 18. december 2013

Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, bkg. nr. 531 af 27. maj 2014

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og det almene ældreboligområde, bkg. nr. 1156 af 29. oktober 2014

Du finder vejledning om socialtilsyn her

Design by mouseketeers