God grund til opmærksomhed på fremtiden for STU

Nyhed | 7. marts 2017

Ekspertudvalget holdt STU ude af deres forslag til en ny forberedende uddannelse. Så langt så godt, men der er grund til at være opmærksom på fremtiden for STU. Nu starter de politiske forhandlinger på Christiansborg og i baggrunden ligger også KL’s udspil, der inddrager STU.

- På STU'en har vi sagt, at vi ikke har noget grundlag for at gøre noget der. Vi synes, det er alt for vidtgående at gøre noget ved det. Det er en alt for sårbar gruppe. Eventuelle ændringer bør afvente evalueringen af STU, sagde Stefan Hermann, formand for eksportudvalget, blandt andet ved præsentationen af udvalgets arbejde.

Ligeværd er glade for at ekspertudvalget har holdt STU ude af en ny forberedende uddannelse. Forslaget til en ny forberedende uddannelse er af ekspertudvalget skitseret til at omfatte produktionsskoler, EGU, KUU, FVU, AVU og OBU (ordblindeundervisning).

- I Ligeværd er vi tilfredse med, at STU er holdt ude af. Det mener vi er vigtigt. STU er målrettet til en gruppe af sårbare unge med særlige behov, store indlæringsvanskeligheder, udviklingshæmning og fysiske og mentale handicaps, der har brug for en håndholdt, individuel og helhedsorienteret indsats. Derfor er det også afgørende for kvaliteten af uddannelsen, at mangfoldigheden i uddannelsestilbud bevares, og at den store viden om de unge på specialskoler og uddannelsessteder fastholdes, siger Esben Kullberg, sekretariatschef i Ligeværd.

Foreningen organiserer mere end 100 uddannelsessteder, fagskoler, specialefterskoler og højskoler, der alle har stor viden og erfaring i målgruppen af unge med særlige behov.

KL inddrager STU

KL kom tidligere i år med et udspil, som inddrog STU i en kommunalt forankret forberedende uddannelse.

- Vi var nervøse for, at ekspertudvalget havde taget STU med ind under de forberedende uddannelsestilbud, lige som KL har gjort i deres udspil ”Godt på vej – alle skal med”. STU er ikke en forberedende uddannelse men en ungdomsuddannelse. Og de unge, der visiteres til uddannelsen, er sikret muligheden gennem et retskrav.

I hele sin levetid, og i sær i de senere år, har STU været udfordret af den kommunale finansiering, som den har været underlagt. Det har betydet, at postnummeret var det afgørende for tilbuddets kvalitet med store forskelle fra kommune til kommune, fordi STU har været afhængig den kommunale økonomi og de lokale politiske forhold. Ikke mindst har det vist sig vanskeligere og vanskeligere at sikre de unge et botilbud, som for mange af disse unge er meget vigtigt for deres udviklingsmuligheder.

- STU skal evalueres i år. Vi håber, at der er politisk vilje til at rette op på uddannelsens skavanker og gøre uddannelsen statsfinansieret. De unge, der visiteres til en STU, har især de senere år været udfordret af, at uddannelsen økonomisk er forankret i de respektive kommuner. I Ligeværd har vi oplevet, at de unges uddannelsestilbud i stigende grad har været begrænset af kommunal kassetænkning, og at det er blevet vanskeligere for de unge at få tilknyttet et botilbud til deres uddannelse til trods for, at netop den del er væsentlig for at udvikle kompetencer til et selvstændigt liv, siger Esben Kullberg.

Næstformand i Foreningsfællesskabet Ligeværd Conrad Andreasen giver ligeledes udtryk for en stor bekymring, hvis politikere på Christiansborg skulle vælge at trække i KL’s retning.

- Vi bakker op om, at der skal ske en ændring og forenkling på området, men det er vigtigt, at der er en central styring og koordinering. KL’s udspil kobler jo staten fuldstændig af som parthaver i den forberedende ungdomsuddannelse. Kompetencen og ansvaret ligger alene hos kommunerne og hos staten kun i form af bloktilskud. Det er et dybt bekymrende forslag, siger Conrad Andreasen og fortsætter:

- Vi risikerer, at mange års opsparet erfaring og viden om hvad der virker for unge med særlige behov vil forsvinde. Vi kan være nervøse for, at KL’s udspil blot fører til en ny form for kassetænkning med de unge som ofrene.

KL opererer med et modulopbygget uddannelsesforløb, som al erfaring viser at unge med særlige behov ikke vil kunne profitere af. De har brug for en tryg ramme og faste mennesker at forholde sig til under deres uddannelse.

Fokus på beskæftigelse

Ekspertudvalget opererer med at gøre en ny forberedende uddannelse mere beskæftigelsesorienteret. Det ser Ligeværd positivt på, hvis det er en brobygning fra STU.

- STU er en kompleks uddannelse, fordi de unge på STU har et langt bredere uddannelsesbehov end andre. Der er i lige så høj grad brug for undervisning i sociale og personlige forhold og botræning på botilbud, så de lærer at mestre en dagligdag. Det er et nødvendigt fokus på STU, men et fokus på brobygning til beskæftigelsesmuligheder efter deres STU vil være rigtigt positivt også for unge med særlige behov, siger Conrad Andreasen.

- Vi synes det er godt, at ekspertgruppen har fokus på, at uddannelse skal lede til beskæftigelse. Den ambition, skal man efter vores mening også have for unge med særlige behov. Beskæftigelsesgraden blandt unge med særlige behov er desværre meget lav. Der er derfor behov for, at unge der færdiggør en STU skal kunne tilbydes et erhvervsrettet uddannelsesforløb, eller en kvalificering af ressourceforløb med baggrund i deres STU og målrettet virksomheder, til at bygge bro til arbejdsmarkedet.

Link:

Pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet

Pressemeddelelsen omfatter ’Bedre veje til en ungdomsuddannelse - ekspertudvalgets anbefalinger’, samt en forkortet udgave med opsummering af anbefalingerne.

 

 

Design by mouseketeers