God grund til opmærksomhed på fremtiden for STU

Ligeværd udsender dette ekstrarodinære nyhedsbrev grundet ekspertudvalgets anbefalinger til regeringen om en ny forberedende uddannelse og KL's udspil "Godt på vej - alle skal med".

Ligeværd er glade for, at ekspertudvalgets anbefalinger holdt STU ude af en ny forberedende uddannelse. Ekspertudvalgets forslag er skitseret til at omfatte produktionsskoler, EGU, KUU, FVU, AVU og OBU (ordblindeundervisning), men nu starter de politiske forhandlinger på Christiansborg og i baggrunden ligger også KL's udspil "Godt på vej - alle skal med", der omfatter STU.

- STU er en ungdomsuddannelse målrettet unge med særlige behov med store indlæringsvanskeligheder, udviklingshæmning og fysiske og mentale handicaps, som har har brug for en håndholdt, individuel og helhedsorienteret indsats. Derfor er det også afgørende for kvaliteten af uddannelsen, at mangfoldigheden i uddannelsestilbud bevares, og at den store viden om de unge på specialskoler og uddannelsessteder fastholdes, siger Esben Kullberg, sekretariatschef i Ligeværd.

- Vi bakker op om, at der skal ske en ændring og forenkling på området, men det er vigtigt med en central styring og koordinering. KL's udspil kobler jo fuldstændig staten af som parthaver i den forberedende ungdomsuddannelse. Kompetecen og ansvaret ligger alene hos kommunerne og hos staten kun i form af bloktilskud. Det er et dybt bekymrende forslag, siger Conrad Andreasen, næstformand i Foreningsfællesskabet Ligeværd, og fortsætter

- Vi risikerer, at mange års opsparet erfaring og viden, om havde der virker for unge med særlige behov, vil forsvinde. Vi kan være nervøse for, at KL's udspil, hvis landspolitikerne skulle vælge at gå den vej, blot fører til en ny form for kassetænkning med de unge som ofrene.

Ligeværd organiserer mere end 100 uddannelsessteder, fagskoler, specialefterskoler og højskoler, der alle har stor viden og erfaring i målgruppen af unge med særlige behov 

Læs hele Ligeværds pressemeddelelse her

Læs Ligeværds kommentarer til KL's udspil "Godt på vej - alle skal med"

Læs eskpertudvalgets anbefalinger

Læs KL's udspil "Godt på vej - alle skal med"

Design by mouseketeers